Nieuwe trend: twee leraars in een klas
27.06.2019 Trend

Nieuwe trend: twee leraars in een klas

Meer en meer scholen experimenteren met co-teaching

Twee leerkrachten die tegelijk lesgeven. Dat principe bestond al in kleuterklassen, maar nu ook in het secundair onderwijs. 

Onder andere de eerstejaars beroeps van middenschool Prins van Oranje in Diest passen het concept alvast toe. Bij co-teaching is het de bedoeling dat de ene leerkracht de leerlingen een beetje ondersteunt en helpt, terwijl de andere leerkracht op dat moment een instructie kan geven. De leerlingen krijgen in kleine groepjes les, terwijl de rest oefeningen maakt. Dat heeft als voordeel dat de leerlingen de leerstof op hun eigen tempo verwerken. De leerkrachten kunnen dan weer bij elkaar terecht voor advies.