Office chairs


Office chairs: ergonomic and price-conscious!

A chair system for the ergonomic and price-conscious customer, at which the commercial acquisition isn't at contradiction with a confident design style. More equipment variants support you with a differentiated choice of the fitting model for every deployment area. Depending on the variants, VANERUM helps you actively to be right.

 
Hoe ziet de schoolinrichting van morgen er volgens u uit?
3D-bestanden

Download hier vectoriële 2D/3D-files voor inrichtingen van leeromgevingen. Hiermee kunnen architecten een schoolinrichting nog sneller en nog nauwkeuriger visualiseren.

Technische Fiches

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden in materialen en kleuren, vraag ons een technische fiche van het product waar u interesse voor heeft of neem contact met ons op!

Related Products