Download een pdf-versie van deze casestudy

Sinds het derde trimester gebruiken we de SMART usb-bracelets. Ik heb zelf een aantal SMART Notebook bestanden aangepast en op alle bracelets gekopieerd. De leerlingen maken bijvoorbeeld een boekbespreking en een landbespreking met de SMART Notebook Software of ze moeten eveneens in groep een opdracht uitvoeren rond het thema “energie”. Dit wordt klassikaal voorgesteld en besproken. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om een persoonlijk portfolio aan te leggen voor spelling, moeilijke begrippen en Franse woorden. Al deze Notebook bestanden staan reeds op hun bracelet. De werking hebben we eerst klassikaal uitgelegd en daarna heeft elke leerling in de computerklas met de bracelet leren werken. Dit verliep zeer vlot en de leerlingen waren zeer enthousiast.

“We krijgen enkel positieve en tegenwoordig ook wat afgunstige reacties van collega’s…”

Kunt u wat vertellen over het pedagogisch project en de didactische aanpak van de school?
Onze school streeft ernaar om de leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen. Elk schooljaar bieden wij een ruim sportief, cultureel en mondiaal aanbod aan. We trachten ook op digitaal vlak ons steentje bij te dragen.

ICT-klaslokaal    Heeft de gekozen uitrusting een meerwaarde bij klassikaal / individueel / groepswerk en differentiatie?
Er is gekozen voor verplaatsbaar meubilair omdat dit een meerwaarde biedt betreft hoeken- en groepswerk. Met losse bankjes en stoelen zijn er makkelijk hoeken en groepjes gevormd. Ook om individueel te werken of te differentiëren is het handig. Je kan echt iemand alleen zetten of kleine groepjes maken. En we hebben nu 3 SMART Boards en 1 SMART Document Camera en een klas die werkt met SMART Notebook SE armbandjes. Dit sluit ook perfect aan bij de visie van onze school. De SMART producten worden tijdens alle werkvormen ingezet, ze lenen zich werkelijk voor tal van mogelijkheden in de praktijk.

De documentcamera wordt dagelijks gebruikt omdat hij zo snel “tussendoor” inzetbaar is : - tijdens de lessen wo afbeeldingen uit een boek tonen, tijdens spreekoefeningen tonen de leerlingen foto’s, plannetje sportdag of schoolreis, oplossing van een vragenblad, ....

Gebruikt u bordboeken of eigen leerinhoud?

De aanbreng van de leerstof gebeurt meestal via zelfgemaakte leerinhouden met de SMART Notebook Software. Voor WO heb ik bijvoorbeeld zelf cursussen gemaakt. Deze bestanden heb ik omgezet in PDF en omgezet in een bordboek, wat handig is voor de leerlingen om mee te volgen, maar ik moet regelmatig switchen tussen de bordboeken. Bordboeken van Van In op cd-rom zijn zeer handig om mee te werken en goed combineerbaar met het SMART Board. Via Klascement en Smartopschool.net deel en vind ik ook heel wat nuttige bestanden. De bordboeken van Van In kan je prima afwisselen met de SMART Notebook Software.

Hoe is het implementatietraject van het SMART Board verlopen?
Samen met de directie hebben twee leerkrachten een demo gevolgd bij VANERUM in Diest. We zijn met die twee leerkrachten gestart met een SMART Board. De installatie gebeurde door het gemeente-personeel. We krijgen enkel positieve en tegenwoordig ook wat “afgunstige” reacties van collega’s…

Hoe loopt het verder met de opleiding van de nieuwe SMART-gebruikers?
Vanaf volgend schooljaar word ik een uurtje per week “vrij geroosterd” om beginnende en nieuwe leerkrachten te helpen met het SMART Board. En door het gebruik van de usb-bracelets zijn er heel wat mogelijkheden om gegevens uit te wisselen. Ik bied de leerlingen een aantal lessen aan die ze via onze gezamenlijke Dropbox op hun bracelet plaatsen. Op hun beurt kunnen ze hun Notebooklessen op het digitaal bord of in het computerlokaal tonen en uitwisselen. Ik heb tevens ook interesse om de opleiding als SMART-trainer bij VANERUM in Diest te volgen.

Meer informatie over de SMART Documentencamera
    digitaal schoolbordVANERUM zorgt voor het ontwerp, de uitwerking en de uitvoering van i3 leeromgevingen.
Wenst u meer informatie over onze diensten of wil u zelf deel uitmaken van onze referenties? Neem hier contact met ons op.