Download een pdf-versie van deze casestudy

Gebouw Rijnlands Lyceum van oudsher al modern

Het Rijnlands Lyceum in Wassenaar was in 1939 al een bijzonder en modern gebouw. In plaats van nauwe gangen en kleine ramen, is de school ontworpen met grote vensters zodat er contact was met de buitenwereld. De toenmalige architect heeft volgens het Dalton principe het gebouw ontworpen, waarbij brede gangen taps toelopen. De gedachte hierachter is dat een groep leerlingen zich zal verspreiden naar de verschillende lokalen naarmate ze verder de gang in gaan. Enkele jaren geleden is deze bouw door de Rijksmonumentendienst als Rijksmonument gekenmerkt. Voor de huidige nieuwbouw was er al twee keer een uitbreiding in 1952 en 1979 van het gebouw geweest.
Beide keren wegens de groei van het aantal leerlingen. En ook nu is er een overweging gemaakt tussen renovatie of nieuwbouw, aangezien de school niet meer voldeed aan de norm die men tegenwoordig stelt, waarbij de uitbreidingen te veel terrein in beslag namen, de gangen erg lang waren en de vierkante meters niet meer efficiënt gebruikt werden. Tijdens een gesprek met Rector Jan Leuiken worden de beweegredenen voor nieuwbouw duidelijk: “Nieuwbouw was de oplossing waarbij rekening werd gehouden met het verstandig omgaan met de middelen. Zo werd er een stuk aangebouwd aan de school en is de buitenmuur nu de binnenmuur geworden. Het Rijnlands Lyceum zit nu in de laatste fase van de nieuwbouw maar de leerlingen en docenten maken al gebruik van dit mooie nieuwe gedeelte. Alleen de bouw van de twee sportzalen en de inrichting van het terrein zelf; het schoolplein, fietsenstalling en de tuin moet nog worden afgerond.”
   Rijnlands lyceum

schoolbanken01     Totaal inrichting en innovatief meubilair
Voor de inrichting heeft het Rijnlands Lyceum schoolinrichter Vanerum ingeschakeld. Via de Stichting Rijnlands Lyceum en na een bezoek aan de zusterschool in Oegstgeest, die door Vanerum is ingericht, zijn zij in contact gekomen met Vanerum in Houten.

“Voor de inrichting waren een aantal uitgangspunten van belang. Daarbij waren wij op zoek naar een totaal inrichter die wilde meedenken met de specifieke wensen van onze school. We zochten een partner die in staat was om over de grenzen van het bestaande schoolmeubilair heen te kijken. Uiteraard was de kwaliteit en dus duurzaamheid van het schoolmeubilair van belang. De tafels en stoelen worden intensief gebruikt en moeten ten slotte erg lang mee gaan. Daarnaast gaat het om grote aantallen dus de prijsstelling moet ook aantrekkelijk zijn. Vanerum bood een gunstige prijs-kwaliteit verhouding “, aldus de rector. Buiten de klassieke opstelling van schoolmeubilair, waarbij leerlingsetjes worden gebruikt, wilde het Rijnlands Lyceum ook een inrichter die de grotere ruimtes op de school kon inrichten. Jan Leuiken vervolgt: ” In het nieuwe gedeelte van de school is een atrium gebouwd. Dat doet dienst als pauzeruimte, ruimte voor informatieavonden, ruimte voor activiteiten voor en door leerlingen en een algemene open ruimte voor verschillende doeleinden.

Daarvoor geldt dat het atrium een eigen gezicht moest krijgen. Deze opdracht hebben we onze architect Jaap van Es gegeven. Deze heeft in overleg met de Firma Gispen een ontwerp gemaakt. Dat is in goed overleg met Vanerum gegaan. Vanerum profileert zich als een jonge speler op gebied van schoolmeubilair en geeft aan een stukje harder te willen lopen. Elke school moet zorgvuldig omgaan met de ruimte en kan het zich niet permitteren een lokaal leeg te laten staan. Wij zijn daarom erg enthousiast over de computer tafel ‘Rize’ van Vanerum, die in de computerlokalen staan. Wanneer er geen computeronderwijs is in dit computerlokaal, kunnen deze tafel als gewoon klassiek meubilair worden gebruikt.” Het beeldscherm van de computer verdwijnt naar beneden en zodoende is de tafel te gebruiken voor elke les.

Leerlingen zijn enthousiast over de mediatheek en studieplekken De heer Leuiken over de inrichting: “Vanerum heeft, in overleg met de architect, een concept ontworpen. Vervolgens hebben we in deze tekeningen wensen kunnen aangeven. De studieplekken voor de leerlingen in de mediatheek en de gangen zijn ingericht door Vanerum. Wat betreft de kleuren hebben we het kleurenschema van de architect gevolgd. We wilden in het atrium een vrolijke en warme sfeer en een rustige sfeer in de klaslokalen. We hebben tijdens de bouw een tijdelijke aula gehad, dat was een gymzaal. Toen we naar de nieuwe aula overgingen waren de leerlingen laaiend enthousiast en werd het als een luxe ervaren dat ze in een mooie en gezellige aula kunnen zitten.”

“Toen we naar de nieuwe aula overgingen waren de leerlingen laaiend enthousiast.”


Interactieve leslokalen
Bij een nieuw gebouw en inrichting hoorde ook de aanschaf van digitale schoolborden. “We hebben bij de keuze voor een digitaal schoolbord een aantal merken van de verschillende leveranciers met elkaar vergeleken. Toen hebben we bewust gekozen voor SMART Board interactive whiteboard. Op dit moment zijn zes klaslokalen uitgerust met een SMART Board met daarvoor het traditionele krijtbord. Dit wordt voor het SMART Board geschoven door de verstelbare muurbevestiging. In de bouw is al rekening gehouden met de inrichting zodat de komende jaren de overige lokalen ook kunnen worden voorzien van een SMART Board.”

Voor de implementatie van SMART Board in de lessen biedt Vanerum trainingen aan zodat docenten een opstap krijgen naar deze nieuwe manier van digitaal lesgeven. Maar ook de school zal zich in moeten spannen. Hierover zegt Leuiken: “Een aantal docenten had al wel interesse maar het is vooral van belang dat bij de aanschaf van de SMART Boards iedereen in de school deze borden kan bedienen. Dat is toch niet zo eenvoudig en daarom hebben we een algemene introductie middag voor het hele team georganiseerd. Daarna wist men wel van het bestaan en mogelijkheden, maar een aantal workshops met ongeveer vijf docenten per groepje, heeft de drempelvrees behoorlijk verkleind. Leerlingen gaan er heel gemakkelijk mee om en gebruiken het graag bij presentaties.”«

Rize computertafels

Zonder het verloop van de les te storen, kan met één druk de tafel een pc-scherm snel tevoorschijn gehaald of opgeborgen worden. Zo verandert een actief leslokaal in een multimedia-room vol beeldschermen zonder dat eerst de lestafel leeggehaald hoeft te worden. Alle neuzen in één richting, of ieder zijn eigen ding. Wat de leraar belangrijk vindt, gebeurt. De Rize heeft een uitgekiend bewegingsmechaniek, een mooi design, aanpasbaarheid en een spaarzaam ruimtegebruik. De Rize-techniek is tevens in bureaus voor leraren verkrijgbaar.

Bekijk De Rize computertafel
    Computertafels


VANERUM zorgt voor het ontwerp, de uitwerking en de uitvoering van i3 leeromgevingen.
Wenst u meer informatie over onze diensten of wil u zelf deel uitmaken van onze referenties? Neem hier contact met ons op.