Download een pdf-versie van deze casestudy

Een kleurrijk geheel in school

P.C. Basisschool De Wegwijzer te Elst is onderdeel van Trivium, een onderwijsorganisatie van 14 protestantschristelijke basisscholen in Zuid-Gelderland.

De Wegwijzer maakt onderdeel uit van een brede school, wat wil zeggen dat er naast drie basisscholen ook voorzieningen zijn als een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Maar ook is er opvang voor bijvoorbeeld gehandicapten. Kortom: zorg voor iedereen van “0 tot 80”.

In 2007 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Vanerum Nederland heeft de inrichting voor dit nieuwe, moderne schoolgebouw verzorgd. Ook hebben zij zeven SMART Boards geïnstalleerd.

Vanerum Nederland, leverancier van school- & project meubelen en audiovisuele uitrusting, heeft in het voorjaar van 2007 P.C. Basisschool De Wegwijzer Elst voorzien van nieuw schoolmeubilair. Tevens zijn er zeven SMART Boards geplaatst.

Eén aanspreekpunt
Adriaan Hamoen, directeur van De Wegwijzer vertelt: “We hebben drie schoolmeubel leveranciers gevraagd een offerte uit te brengen. Vanerum bleek de enige te zijn die een totaalpakket kon leveren voor de inrichting van de groepslokalen, mediatheek, aula en nevenruimtes. Tevens konden zij ons SMART Boards leveren. Het voordeel was dat we te maken hadden met één aanspreekpunt. Ook prijstechnisch kwam Vanerum positief naar voren.” De keuze voor het meubilair is bij De Wegwijzer als volgt tot stand gekomen. Ongeveer een jaar voor oplevering van het nieuwe gebouw zijn er door de directie verschillende leveranciers uitgenodigd. In de teamvergaderingen zijn diverse documentatie materialen besproken, waarbij het schoolconcept het uitgangspunt was. Er werd een wensenlijst samengesteld. “Deze lijst werd tijdens de teamvergaderingen steeds bijgesteld.
Na ongeveer een half jaar hebben wij de showrooms bezocht van de drie leveranciers waarbij wij een offerte hadden aangevraagd”, aldus Adriaan Hamoen.

Totaalconcept
Uiteindelijk is er gekozen voor Vanerum vanwege het totaalconcept wat zij konden leveren. Wat De Wegwijzer zocht was namelijk volledig houten meubilair voor in de groepen 1 en 2, leerlingensetjes voor de andere 7 groepen, een mediatheek, diverse kasten voor de groepslokalen, een grote lockerkast voor de personeelskamer, inrichting voor de directiekamer, bureaus voor de leerkrachten en natuurlijk de SMART Boards, zeven in totaal. De uiteindelijke beslissing is uiteraard door de directie genomen. Zij zijn immers verantwoordelijk van de financiële afhandeling.

Adriaan Hamoen vertelt waarom er is gekozen voor het type meubilair en de kleuren zoals die nu in gebruik zijn: “De kleuren van het gebouw zijn gekozen door de architect en daar hadden we ons dus aan te houden. Onze school is een onderdeel van een brede school. Elke school heeft zijn “eigen” vloerkleur, voor onze school is dat geel. Verschillende wanden zijn fel groen gekleurd en de toilet ruimtes zijn knal rood. De klaslokalen zijn echter zeer neutraal van kleur. In de lokalen zijn de vloeren licht grijs en de grote vastkasten met schuifdeuren zijn van hout (essen). Wij hebben gekozen dit in alle lokalen door te zetten. Het meubilair in de groepslokalen heeft een essen blad, terwijl voor het frame donkerblauw is gekozen. Blauw is namelijk de kleur van “De Wegwijzer”, het komt ook in ons logo voor.”

digitaal schoolbord    De aula is echter zeer kleurrijk, daar staan stoelen in verschillende felle kleuren door elkaar. De stoelen zijn onder andere rood, groen, grijs en blauw. De kinderen vinden dit prachtig. Ook in de mediatheek staan deze stoelen, alleen zijn ze draaibaar als een bureaustoel en in hoogte te verstellen. Dit is ideaal als je met verschillende leeftijdsgroepen werkt.

De Wegwijzer is zeer tevreden over hoe het contact verliep met Vanerum. De adviseur van Vanerum is vaak op school langs geweest en wist antwoord te geven op de meest uiteenlopende vragen. Hij heeft duidelijk een adviserende rol gehad. Op dit moment is het nieuwe gebouw al weer ruim een jaar in gebruik, het leerlingen aantal groeit en het tiende lokaal is wederom ingericht door Vanerum. De Wegwijzer ervaart het meubilair van Vanerum als stevig en onderhoudsvriendelijk. Verder vinden zij het feit dat er keuze is voor vaste vakken of laatjes onder de leerlingentafeltjes een zeer positief punt van het meubilair.

Een verrijking
Adriaan Hamoen geeft aan dat de SMART Boards een verrijking voor het onderwijs zijn. “De leerkracht kan de voorbereiding van zijn lessen op een willekeurig tijdstip plannen, de lessen kunnen eenvoudig opgeslagen worden en eventueel door andere leerkrachten gebruikt worden. Ook wordt de “Gallery” erg veel gebruikt, niet alleen als gimmick maar ook constructief. Na een jaar werken met SMART Board, wil je als leerkracht niet anders meer. Het enige krijtbord binnen de school is in de tussenruimte van de groepen 3 en 4 en is bestemd voor de kinderen. Handig is wel om naast het SMART Board een whiteboard te hebben.” De Wegwijzer wilde in eerste instantie één SMART Board in de mediatheek plaatsen. Achteraf zijn ze erg blij dat ze er voor gekozen hebben om meerdere borden te plaatsen in de lokalen. Ze zijn van mening dat er in de lokalen veel intensiever mee gewerkt wordt en dat de voordelen van het SMART Board op deze manier optimaal benut worden.

Om de leerkrachten zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van de SMART Boards, heeft de adviseur van Vanerum trainingen gegeven. Daar heeft De Wegwijzer in het begin van het schooljaar een studiedag aan gewijd. Op dit moment zijn enkele teamleden zo enthousiast, dat zij de SMART Master training willen volgen. Tot slot geeft Adriaan Hamoen aan dat binnen de brede school de ouders kiezen voor de onderwijsvisie van de school. “Maar natuurlijk werkt ook mee, dat de school een zeer moderne uitstraling heeft.”«

VANERUM zorgt voor het ontwerp, de uitwerking en de uitvoering van i3 leeromgevingen.
Wenst u meer informatie over onze diensten of wil u zelf deel uitmaken van onze referenties? Neem hier contact met ons op.