Hoe luchtkwaliteit in klassen verhogen?
27.08.2020 Pers

Hoe verbeter je de luchtkwaliteit in klaslokalen?

<div>

 

In scholen wordt er momenteel alles aan gedaan om de omgeving waarnaar de leerlingen op 1 september zullen terugkeren zo corona-proof mogelijk te maken. Goede luchtkwaliteit in de gebouwen blijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Minister van onderwijs Ben Weyts stuurde richtlijnen over ventilatie en verluchting in klaslokalen bij. Zo is de aankoop van een CO2-meter aanbevolen en wordt aangeraden om ramen en deuren open te houden. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat bepaalde omgevingsfactoren de verspreiding van COVID-19 beïnvloeden. Zo is het CO2-niveau, samen met andere parameters, een uitstekende indicator voor een goede luchtkwaliteit.

Als deze factoren onder controle gehouden worden – door anticipatie en tijdige actie – kan de verspreiding van het coronavirus ingedijkt worden. Met de i3CAIR, een slim monitoring apparaat, biedt Vanerum hier een geschikte oplossing voor.

 

Gezondere leeromgeving

i3CAIR is een eenvoudige oplossing om de luchtkwaliteit in scholen te meten. Een alarm wordt geactiveerd en meldingen verstuurd wanneer bepaalde ruimtes moeten worden geventileerd of wanneer de temperatuur stijgt. Het apparaat wordt gekoppeld aan een touchscreen, waardoor de gemeten parameters steeds op een duidelijk visuele wijze weergegeven worden. Er zijn twee mogelijkheden beschikbaar, een stand-alone versie of een integratie met een centrale cloud service. De stand-alone oplossing biedt real-time informatie over de luchtkwaliteit, bewaart een beperkte historiek en stuurt proactief berichten aan de leerkracht in de klas als er ingegrepen moet worden. De cloud integratie gaat verder en maakt het mogelijk om meerdere sensoren op verschillende locaties te monitoren en in één dashboard weer te geven. Data en alarmen van alle sensorlocaties worden in één applicatie ontvangen. Een beduidende meerwaarde voor preventieadviseurs, want zij kunnen vanop afstand alle gegevens raadplegen en de nodige actie kan centraal gestuurd worden. Dit biedt ook een enorme hoeveelheid aan data en rapportagemogelijkheden. Rapportage van omgevings- en luchtkwaliteitsdata in combinatie met informatie over bezetting van de lokalen, lesduur, schermgebruik levert interessante data-inzichten op. Met behulp van correcte gegevens kunnen weloverwogen beslissingen genomen worden, bijvoorbeeld betreffende de efficiëntie van ventilatiesystemen.

“Met deze nieuwe tool bieden we onze doelgroep een betaalbare oplossing om veiligheid in gebouwen te verbeteren en te voldoen aan regelgeving inzake preventie en welzijn op school en op het werk. Door i3CAIR te integreren met displays en de cloud service kunnen we unieke features en een geweldige gebruikerservaring bieden.” Aldus Lars Van Sweevelt, Director Product Development & Marketing. “Het spreekt voor zich dat het koppelen van onze touchscreens met cloud services het ware potentieel van onze oplossingen naar boven brengt en kansen biedt voor het onderwijs. We evolueren naar een wereld van onderling verbonden oplossingen die allemaal samen een enorme toegevoegde waarde kunnen bieden.”

</div>