Bewaak het welzijn van je klaslokaal
01.04.2021 Nieuws

Care about your air

<div>

Controleer de binnenluchtkwaliteit van jouw klaslokaal

Met de verspreiding van COVID-19 en andere virussen in de lucht, is het bewaken van de luchtkwaliteit binnenshuis cruciaal voor de gezondheid en veiligheid in klaslokalen en werkomgevingen. i3CAIR is een eenvoudige oplossing die ervoor zorgt dat u veilig naar de werkplek of het klaslokaal kunt terugkeren door bewaking, waarschuwing en rapportage over de luchtkwaliteit binnenshuis, en de oplossing integreert volledig met elk i3TOUCH interactief display.

Door binnenluchtkwaliteit te controleren, kan je de algemene gezondheid en het welzijn van jouw klaslokaal verbeteren door het onzichtbare zichtbaar te maken. Zo kunnen leerkrachten terug aan het werk gaan met de zekerheid dat de omgevingscondities van hun klaslokalen veilig zijn.

Waarom controleer je best de binnenluchtkwaliteit?

Luchtverontreiniging kan zowel korte- als langetermijneffecten hebben op de gezondheid, prestaties en lichamelijk en psychisch welzijn. Er is ook een verband tussen de kwaliteit van binnenlucht en de verspreiding van virale infecties. Verschillende aspecten van het binnenklimaat, zoals temperatuur, vochtigheid, fijnstof en kooldioxide, kunnen een invloed hebben op de snelheid waarmee infecties zich verspreiden. Deze aspecten kunnen ook een effect hebben op de prestaties van leerlingen in een klaslokaal. Slechte luchtkwaliteit kan vermoeidheid, verlies van focus, een lagere productiviteit en energieniveaus veroorzaken. Voor meer gevoelige groepen kan dit reeds bestaande aandoeningen verergeren of ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Hoe kan je de luchtkwaliteit binnenshuis controleren?

i3CAIR is een eenvoudige oplossing waarmee de kwaliteit van de binnenlucht kan worden gecontroleerd, gesignaleerd en gerapporteerd, en de oplossing kan volledig worden geïntegreerd met elk i3TOUCH interactief display. Door omgevingsbewaking en data-analyse verbetert i3CAIR het welzijn, de gezondheid en veiligheid in klaslokalen.

De basisconfiguratie biedt u de tools en zichtbaarheid die u nodig hebt om de luchtkwaliteit op te volgen in een klaslokaal. De i3CAIR Wellbeing Index meet nauwkeurig de temperatuur, vochtigheid, CO2- niveaus en deeltjes, en waarschuwt u wanneer u actie moet ondernemen om de omgevingsomstandigheden te verbeteren.

i3CAIR biedt een centraal, cloudgebaseerd dashboard van alle sensoren in jouw gebouw of op meerdere locaties, met volledige historische gegevens en geavanceerde rapportagemogelijkheden via i3RDM (Remote Display Management).

De Gezondheidsindex van i3CAIR

De GezondheidsIndex van de i3CAIR meet nauwkeurig vier verschillende parameters: temperatuur, vochtigheid, fijnstof en koolstofdioxide.

Wellbeing index

1. Temperatuur

Temperatuur speelt een belangrijke rol bij het percentage virusinfecties en heeft ook een invloed op de prestaties. Virussen kunnen gedijen bij temperaturen onder de 18°C (64°F). Bij warmere temperaturen van 30 °C (86°F) is de infectiegraad of overdracht van virale infecties aanzienlijk trager. Om de sfeer gezond en comfortabel te houden ligt de ideale binnentemperatuur tussen 18°C en 24°C (of tussen 64°F en 75°F).

2. Vochtigheid

Net als temperatuur kan de luchtvochtigheid in een kamer de transmissiesnelheid of het comfort van een kamer beïnvloeden. Bij luchtvochtigheid onder 30% en boven 55% kunnen virusdeeltjes zeer besmettelijk blijven. Door tussen de 30% en 55% luchtvochtigheid te blijven, kan de infectiegraad worden vertraagd en kan een kamer comfortabel blijven. Een te lage luchtvochtigheid kan ertoe leiden dat mensen vatbaarder worden voor verkoudheden of aandoeningen die de luchtwegen aantasten, terwijl een te hoge luchtvochtigheid allergische reacties kan veroorzaken of kan bijdragen aan bestaande allergieën.

3. Fijnstof (PM 2.5)

Fijnstof (PM) is een complex mengsel van microscopisch kleine deeltjes en druppeltjes vloeistof. PM 2.5 zijn fijne deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micron (µm). Virusdruppeltjes kunnen zich hechten aan deze kleine deeltjes in de lucht, waardoor het besmettingsrisico van griepachtige virussen toeneemt. Fijnstof van 2,5 micron of kleiner kan diep in de longen worden ingeademd, en kinderen, oudere volwassenen, actieve personen en personen met hart- of longaandoeningen (zoals astma) moeten voorzichtig zijn wanneer PM 2,5-waarden hoger zijn dan 12,1 µg / m3.

4. Koolstofdioxide

Koolstofdioxide (CO²) is de meest eenvoudige parameter van binnenluchtkwaliteit, verbonden aan de ventilatie van een ruimte. Naarmate de CO²-niveaus in een ruimte stijgen, vervangt koolstofdioxide de zuurstof die ons lichaam en onze hersenen nodig hebben. Dit resulteert in een merkbaar 'benauwde' luchtkwaliteit. Op gematigde niveaus kan CO² de concentratie, focus en de algehele optimale functie van onze hersenen en ons lichaam verminderen. Op hogere niveaus kunnen sommigen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid, verlies van concentratie en aandacht, of zelfs een verhoogde hartslag en in sommige gevallen misselijkheid. Verhoogde CO²-waarden in de bloedbaan kunnen ook het immuunsysteem onderdrukken, waardoor sommigen vatbaarder worden voor ziekten.

i3CAIR en i3TOUCH Interactieve Displays

Stand alone installatie

De i3CAIR is een plug&play uitbreiding op een i3TOUCH-scherm. Sluit de i3CAIRsensor via USB aan op het i3TOUCH-display en ontvang gedetailleerde informatie over de luchtkwaliteit, alsook waarschuwingen en tips om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Geïntegreerd met EDU studio

Er verschijnt een widget in het opstartprogramma met realtime gegevens over de luchtkwaliteit in je klasruimte. Krijg inzichtelijke gegevens over de luchtkwaliteit terwijl u werkt op het interactieve touchscreen.

Als u op de widget in de linkerbovenhoek tikt, krijgt u meer details over de verschillende metingen, zowel in realtime als een samenvatting van 7 dagen.

Geïntegreerd met i3RDM

i3CAIR wordt echt krachtig wanneer het wordt gekoppeld aan i3RDM. Krijg toegang tot een centraal cloud dashboard waar alle sensordata, alerts en notificaties kunnen worden geraadpleegd, samen met geavanceerde rapportagemogelijkheden.

Dit is de ultieme tool voor een facility manager of gezondheids- en veiligheidsadviseur om de luchtkwaliteit op te volgen en weloverwogen beslissingen te nemen met een speciaal i3CAIR-profiel. Controleer meerdere kamers op elk moment en vanaf elke locatie met i3CAIR en i3RDM.

What's next?

i3CAIR is de perfecte aanvulling voor jouw i3TOUCH interactieve display om de veiligheid en gezondheid in je klaslokalen te monitoren. Het behouden van de ideale binnenluchtkwaliteit in jouw school biedt enorme voordelen voor de gezondheid en het welzijn, en creëert veilige ruimtes waar het risico op virale infecties geminimaliseerd wordt.

Nu is het tijd om het zelf te ervaren! Als je geïnteresseerd bent in de oplossingen die beschikbaar zijn voor jouw leeromgeving, aarzel dan niet om ons te contacteren.

</div>